dsc09016jpgDanArmen forenings formand Ole Meldgaard og næstformand Anna Karapetian, som er også medlem af H.C.Kofoed skoles bestyrelse i Armenien rejste sammen til Armenien for at deltage i skolens årsmøde. På billedet kan ses ledelse fra både H.C.Kofoed skole i Danmark og i Armenien, samt skolens andre samarbejdspartnere fra Libanon.

dsc04924jpg

Ved hjælp af DanArmen har H.C.Kofoed skole oprettet et IT computerrum,  hvor der kommer studerende fra forskellige kvarterer i byen. Uddannelsen er gratis for dem. 


dsc04863jpg H.C.Kofoed skole i Armenien får over 300 studerende om året, hvor de får uddannelse som kok,  frisør, lærer at lave forskellige figurer af keramik, får IT-basisviden. Desuden tilbyder skolen engelske sprogkurser for unge og voksne. Der kommer unge kvinder med små børn fra de sociale udsatter familier, som har økonomisk begrænsede muligheder for at sende deres børn til børnehaver. Derfor får studerende lov til at tage deres børn med på skolen. For at studerende kan  koncentrere sig på lektioner og lære noget på timerne har DanArmen oprettet et børnevenligt rum, hvor studerendes børn kan lege, imens mødrene sidder i undervisningstimer.

MODTAGEENHEDEN  - Hans Christian Kofoed  Veløgende Fond-skole

Ifølge en god samarbejdsaftale med H.C.Kofoed skole i Armenien skulle skolens ledelse sørge for modtageordningen af DanArmens afsendte container. Siden januar i 2008 har skolen modtaget tre 40 fods containere i alt ca.20 tons netto vægt fyldt med skole-, handikap-, og hospitals- udstyr, som DanArmen sendte i starten af december 2007 via bevilling D-7378, og efterfølgende andre to den 19.02.08 og d.07.04.08 via bevilling D-8276 (2akt.) til senere uddeling. Projekt D-7378 er gennemført og har delt hjælpen ud til teknisk skole, alm. skole, handikapskole, hospitaler, plejehjem, i alt 16 modtagerenheder. Den anden container ifølge bevilling D-8276 var en købecontainer, som blev indplaceret på skoles gård. Containeren skal midlertidigt bruges som depot, til opbevaring af gods, indtil skoledirektøren sørger for ordningen af dokumentationer. Efter godkendelse fra Den Armenske regering får skolen lov til at uddele gods til andre skoler, der har ansøgt om hjælp. Mens den tredje container var på vej fra Danmark til Armenien blevet tingene fra den købecontaineren flyttet til H.C.Kofoed skoles sportshal til sortering og klargøring til afhentning af ca.11 ansøgere.
DanArmen har et fantastisk godt samarbejde med skolens ledelse og medarbejdere, som altid giver det bedste resultat. Derfor var uddelingen af hjælpen mere nemt og hurtigt takket være H.C.Kofoed skoleledelse og deres hjælpende frivillige medarbejdere.  Deres aktive medhjælpere hjalp os med at tømme container D-8276. Det var både spændende og sjov at være sammen med dem. Uddelingen af gods blev gennemført på ca. en uge.