I september 2019 fik DanArmen forening en bevilling fra GTS for forsendelsen af en 40' container til Armenien. 

Pakkeliste og gavebrev - Armenien GTS 19-29.pdf

I juli 2017 har DanArmen sendt humanitær hjælp til H.C.Kofoed humanitarian foundation i Armenien. Containeren var fuld med hospitalsting, kontorting, hjælpemidler til handicappede m.v.   

Gift Certifikat-2017.pdf

I april 2015 blev sendt en container fra Herlev hospital til Armenien. Containeren var fuld af hospitals funktionelle senge, krykker, rollatorer, stole, førstehjælps midler m.v. Projekt 0612-2672

Indsamling af gods til humanitær bistand er et stort og hårdt arbejde. Inden man begynder med indsamlingen, skal man have en viden om indsamlings-arbejds-proceduren, en god planlægning, ordentlige aftaler med forskellige institutioner, skoler, organisationer og hospitaler. For at organisere arbejdet mere effektivt er det meget vigtigt at starte indsamlingen i god tid. I starten af året 2009 begyndte vi med indsamlinger. Indsamlet gods blev sorteret og pakket ind i en papkasser. På billeder kan ses, hvordan DanArmens aktive medlemmer vejede pap-kasserne, der blev læsset i containeren. Skolemøbler, som Holbæk skole donerede os til et godt formål blev først læsset på en midlertidigt container, der blev stilet til rådighed. Senere hentede vi også ting fra hospitalet. Sidst i november i 2009 blev der bestilt en container, som blev stillet op i Holbæk. Alt, som vi indsamlede fra forskellige steder, samt fra den midlertidig container blev først læsset af og herefter ind i den nye bestilte container. Den 20. december 2009 var containeren klar til afhentning af en Shipping firma. Inden afhentningen skulle alle nødvendige dokumenter være klar. Dagen efter kom der en kæmpe lastbil, som bragte containeren til havnen.   

21.04.2008 

Humanitær bistand fra Danmark til klinikken  "Surb Astvacamajr"

I april 2008 har DanArmen foreningens næstformand Anna Karapetian sammen med H.C.Kofoed skolens direktør Shavarsh Khachatryan besøgt ”Surb Astvacamajr” klinikken i Yerevan, hvor der behandles handicappede og muskel travmatiserede børn. Ved mødet med børne fysioterapeuten Narine Karapetyan, viste hun os de massagestole, som DanArmen sendte til klinikken. Massagestol er et af de vigtigste værktøjer for fysioterapeutens daglig arbejde, sagde Narine. Hun udtrykte sin tilfredshed og sagde, at denne massagestol giver de syge børn bedre og mere effektiv behandling. Resultatene er synlige og effektive. Klinikken har også fået trænings udstyr, specielle redskaber, samt lego legetøj til at fremme børnenes udvikling. Klinikens personalet takkede for hjælpen.