Medlemmer

Foreningen optager såvel armenierne som danskere som medlemmer. På nuværende tidspunkt har foreningen 30 medlemmer. Forenings medlemmer kan være såvel aktive som passive medlemmer.

Tilmelding og kontingent

Kontingentet er 200 DKK om året. Ved tilmeldingen er det vigtigt, at oplyse:
Navn  - Adresse - Mail
Efter indbetalingen af kontingentet får man et medlems nummer som består af seks cifre. F.eks. 2705-05 

Bankoplysninger

CVR 32715338    
Danske bank overførsel fra udlandet:
SWIFT-BIC: DABADKKK
IBAN: DK77 3000 0010 1054 20  
Overførsel fra banke i Danmark Reg. nr. 1551   konto nr. 10105420