Forenings navn

DanArmen - forkortelser af to landets navne.
Danmark
(Dan) og Armenien(Armen) eller som Dansk-Armensk Forening.

Historie

I mere end 100 år har der været stærke forbindelser mellem Armenien og Danmark. To danske kvinder – sygeplejersken og missionæren Marie Jacobsen og børnehjems lederen Karen Jeppe – blev vidner til det tyrkiske folkemord på armenierne i 1915. De to kvinder ydede en storstilet indsats for at hjælpe hjemløse og forfulgte armeniere, og deres gerninger er fortsat levende i mange armeniers erindring.

Begge lande er kristne, og der er tæt forbindelse mellem de to landets kirker. Danske sociale organisationer arbejder i Armenien. Der bor omkring 3000 armenierne i Danmark. 

Dansk-Armensk Forening blev oprettet i 2005 den 27 maj i København, som en humanitær støtteforening. Foreningen blev stiftet af armenierne, der kom til Danmark som flygtninge efter omvæltningerne i Sovjetunionen og den armensk-azerbaijanske krig om Nagorno-Karabakh, som har sat sine tydelige spor på landet. 

Siden 2005 har DanArmen med støtte fra Mellemfolkeligt Samvirke sendt containere med udstyr til Armenien til fordeling blandt skoler, børnehaver, plejehjem, og hospitaler. Det drejer sig om hospitalsudstyr, skolematerialer, møbler, IT-udstyr og tøj. Foreningens bestyrelsesmedlemmer foretager jævnligt rejser til Armenien for at holde sig ajour med udviklingen og sikre sig, at hjælpen kommer frem til de rette.

Formål

Dansk-Armensk Foreningen ønsker at vedligeholde de gode relationer mellem de to lande. Foreningen arbejder for at fremme og udbygge mellemfolkelige forbindelser mellem Danmark og Armenien og skabe forståelse befolkningerne i de to lande. Det sker ved folkeoplysende og kulturel virksomhed.

DanArmen er også et samlingssted for mødet mellem herboende armeniere og danskere. Bestyrelsen er sammensat af armeniere og danskere.

Foreningen kan endvidere arbejde med uddeling af humanitær hjælp til civilsamfunds organisationer i Armenien, og med udbredelse af armensk kultur i Danmark og dansk kultur i Armenien samt medvirke til at skabe folkelige kontakter mellem enkeltpersoner og grupper i de to lande.

DanArmen er medlem af Vidensbanken i Verdenskulturcentret.